Премини към основното съдържание

Запознаване с приобщаващото образование: БЕЗПЛАТЕН КУРС

Информация

Времетраене
Неограничено
Заглавие
Приобщаващо образование

Екип

Автори и редактори на съдържанието:
Александра Ангелова

Александра Ангелова – Консултант „Електронни обучения“

Александра Ангелова е специалист по електронни обучения. По образование е психолог и има опит в областта на човешките ресурси и в неправителствения сектор, като през последните години се занимава с разработването на електронни обучения. Александра вече не е част от екипа на Сдружението, а понастоящем работи в сферата на дигиталното образование.  

Анет Маринова

Анет Маринова – Психолог

Бакалавър по психология и магистър по клинична социална работа с активна практика в училище. Специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс. Участва в развитието на Магистърската програма по Клинична социална работа към НБУ, в която е преподавател. Консултант и външен експерт към МОН в сферата на приобщаващото образование, член на екипа за управление на пилотните проекти на МОН - "Включващо обучение" и "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Даниела Тодорова

Даниела Тодорова – Проектен мениджър (понастоящем директор на "Българско школо")

Притежава бакалавърска степен по международни икономически отношения от УНСС, и 11 години опит в областта на маркетинга. Три години преподава професионални предмети на гимназиален етап и английски език на прогимназиален. 

 

Ива Бонева

Ива Бонева – Изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА

Магистър по социално развитие и социална политика от Университета в Манчестър, Великобритания и е доктор в СУ „Св. Климент Охридски“, социална педагогика. Работила е за Програмата за развитие на ООН, Католически служби за помощ, Фонд „Спасете децата”, Сдружение за Споделено Учене ЕЛА (Център за приобщаващо образование), както и за местни неправителствени организации. 

В обучителните видеа участваха още:

Димитър Лазаров - Ръководител стратегии, политики и програми

Деница Давидкова - Експерт Изграждане и развитие на общности

Латинка Дучева - Мениджър връзки с обществеността

Ирена Даскалова - Режисьор

Онлайн курсът е част от програма „Едно училище за всички“, която  се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

Относно това обучение

Създадохме това обучение в подкрепа на всички тези от вас, които са ангажирани с образованието по един или друг начин.

В рамките на този курс ще имате възможност да изследвате собствените си нагласи, да проверите знания си за приобщаващото образование и да придобиете нови такива. 

Курсът се състои от четири модула.

  • В първи модул „Концепции и перспективи“ ще проследим възникването и развитието на идеята за приобщаващото образование, неговата същност, и параметрите на практическото му приложение.
  • Във втори модул "Приобщаващият екип" ще научите как работи приобщаващият екип и кои са неговите членове, какви умения трябва да притежават те, към какви принципи да се придържат и какви добри практики прилагат.
  • В трети модул "Приобщаващи системи" ще научите повече за нивата, на които се случва приобщаването в една учеща система: от класната стая, през училището до по-голямата общност.
  • В четвърти модул "Модел Едно училище за всички" ще се запознаете по-подробно с елементите на модела, с процеса на неговото прилагане, както и с основните принципи на работа по изграждане на приобщаваща среда.

За кого е този курс?

За всеки, който се интересува от приобщаващото образование и се чувства ангажиран с подобряването на образователната среда. 

Как е организиран курсът и колко време отнема?

Курсът е организиран в четири модула, всеки от които е съставен от три обучителни сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване. Според нашия опит, ако работите без прекъсване, можете да завършите курса в рамките на 8 часа. В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. За да се отразят резултатите ви от курса е необходимо да натиснете бутона ЗАПАЗИ РЕЗУЛТАТИТЕ. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 

Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.

Вижте какво споделят учителите, директорите и специалистите, които вече са преминали курса:

Научи повече