Skip to main content
ELA

Welcome to Ela's E-learning Portal

Добре дошли
в обучителния портал на ЕЛА

Welcome to ELA's
e-learning portal

Педагогически практики
Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител
Курсът има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, както и да ги…
0%
Партньорство с родителите
Партньорство с родителите
Курсът има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. С него се…
0%
Педагогически практики
Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап
Целта на този курс е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14…
0%