Премини към основното съдържание

Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител

Информация

Времетраене
Неограничено
Заглавие
Педагогически практики

Екип

Автори и редактори на съдържанието:
Viki

Виктория Троянова - специалист „Образователни методологии и развитие“ и психолог

Виктория е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА, познава добре училищната среда. Тя е обучител по темите Педагогически практики и Детско участие. Магистър по детско-юношеска и училищна психология, СУ „Климент Охридски“, специализирала е Арт терапия в НБУ.

magi

Маргарита Аспарухова-Кандиларова - специалист „Образователни методологии и развитие“

Маргарита е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Има опит като логопед и ерготерапевт в социални и образователни институции, а също и като обучител на възрастни, ментор на студенти и доброволец за работа с деца и младежи от домове за деца лишени от родителски грижи.

zefi

Стефан Стефанов - Заснемане и обработка на видеа, графичен дизайн

Стефан Стефанов е архитект по образование, с опит в осветлението, графичния дизайн и рекламата. Присъединява се към екипа на организацията през 2015 като ръководител на проект. В момента подпомага Сдружението в изграждането и поддържането на визуална идентичност, заснемането на видео материали и графичното оформление на изданията на организацията, в ролята на външен консултант.

aa

Александра Ангелова – консултант Eлектронни обучения

Александра Ангелова е специалист по електронни обучения. По образование е психолог и има опит в областта на човешките ресурси и в неправителствения сектор, като през последните години се занимава с разработването на електронни обучения. Александра вече не е част от екипа на Сдружението, а понастоящем работи в сферата на дигиталното образование.  

Рецензенти:
a

гл.ас. д-р Анета Атанасова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”

Доктор по Обща психология, магистър клинична и възрастова психология, бакалавър по психология. Консултира родители и работи с деца с проблеми в развитието към Център за психично здраве „Адаптация”. Супервизор на специалисти, работещи в образованието и социалната сфера. Извършва експертна и консултантска дейност по проекти и дейности, свързани с приобщаващото образование и подкрепата на децата със СОП.

e

д-р Елена Бояджиева-Делева – логопед, главен асистент в катедра „Специална педагогика и логопедия“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Пет години е училищен логопед, три години работи в детска градина, ръководи собствена практика от 2005 г.

В заснемането на обучителните видеа участваха: 

Виктория Троянова - специалист „Образователни методологии и развитие“ и психолог

Маргарита Аспарухова-Кандиларова - специалист „Образователни методологии и развитие“

Благодарим и на децата, които участваха като актьори в заснемането на курса!

 

Специални благодарности за учителите, участвали в тестването на курса: 

Ирена Мицковска, старши учител ЦДО, НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

Милена Маринова-Димитрова, старши учител в начален етап, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

Снежана Якимова, главен учител в НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

 

Онлайн курсът е част от програма „Едно училище за всички“, която  се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

 

 

 

Относно това обучение

Курсът има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, както и да ги мотивират, да им помагат да растат уверени в способностите си, и да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Докато изпълняват тази мисия, учителите често виждат много знаци за проблеми и затруднения. Бихме искали с този курс да улесним тяхното своевременно и правилно улавяне и разчитане.

Важен аспект от процеса на учене е и емоционалното развитие на учениците. Затова в рамките на този курс сме отделили специално внимание на емоционалното благополучие и сме предложили техники, с които учителите могат да го подпомогнат. 

Курсът ще Ви запознае с процесите на възприемане на собственото тяло и заобикалящата среда, които са основна предпоставка за ученето, а също и със сигналите, че децата могат да имат затруднения в ученето и нужда от подкрепа. Ще научите как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. И накрая, но не на последно място, курсът ще Ви даде знание за това как да поставяте детето в центъра на образователния процес и да планирате преподаването спрямо силните и слабите му страни.

След успешното преминаване на курса ще можете:

  • да идентифицирате своевременно маркери за затруднения с ученето на своите ученици
  • да си партнирате по-ефективно със своите ученици, техните родители и различни специалисти
  • да анализирате собствените си практики като учител и да подберете такива, които отговарят на обучителните потребности на учениците Ви и ще направят часовете Ви по-интерактивни и ангажиращи за тях

За кого е този курс?

Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална педагогика. 

Как е организиран курсът и колко време отнема?

Курсът е организиран в три модула, всеки от които е съставен от две или три обучителни сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване като препоръчителният срок за завършване на всеки модул е до седмица, в зависимост от индивидуалното ви темпо на работа. В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. За да се отразят резултатите ви от курса е необходимо да натиснете бутона ЗАПАЗИ РЕЗУЛТАТИТЕ. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 

Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.

Ще получа ли кредити след преминаване на този курс? 

Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и в съответните присъствени обучения на Сдружение за споделено учене ЕЛА - „В помощ на учителя“ - инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 1-ва част и 2-ра част. При преминаване на регистрирано обучение ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит. 

Важно: Целта на курса е да направи учителите по-чувствителни към възможни трудности на учениците, и да ги окуражи да насочват родителите към консултация със специалист, когато преценят, че това е необходимо. Информацията в курса не може и не бива да се използва за поставяне на диагнози и за планиране на специализирана терапия. Сдружението не носи отговорност за физически и морални щети, причинени от недобросъвестно и неправилно използване на информацията в курса от страна на потребителите.  

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления

  • при едновременно закупуване на повече от един курс от един потребител, цената за един курс е 39 лв. 

Групови пакети

  • при записване на до 10 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 35 лв.
  • при записване на 11 до 20 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 30 лв.​
  • при желание за записване на над 20 души от училищен екип за един курс, моля, свържете се с нас на адрес office@cie-bg.eu, за да ви изготвим персонализирана оферта

Моля, да имате предвид, че един потребител може да се възползва само от едно от промоционалните условия.

Ако все още се колебаете дали този курс е за вас, можете да разгледате следното демо: 

Вижте на цял екран

КУПИ / 49 лв.