Премини към основното съдържание

Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап

Информация

Времетраене
Неограничено
Заглавие
Педагогически практики

Екип

Автори и редактори на съдържанието:
Viki

Виктория Троянова - специалист „Образователни методологии и развитие“ и психолог

Виктория е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА, познава добре училищната среда. Тя е обучител по темите Педагогически практики и Детско участие. Магистър по детско-юношеска и училищна психология, СУ „Климент Охридски“, специализирала е Арт терапия в НБУ.

magi

Маргарита Аспарухова-Кандиларова - специалист „Образователни методологии и развитие“

Маргарита е специалист „Образователни методологии и развитие“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Има опит като логопед и ерготерапевт в социални и образователни институции, а също и като обучител на възрастни, ментор на студенти и доброволец за работа с деца и младежи от домове за деца лишени от родителски грижи.

zefi

Стефан Стефанов - Заснемане и обработка на видеа, графичен дизайн

Стефан Стефанов е архитект по образование, с опит в осветлението, графичния дизайн и рекламата. Присъединява се към екипа на организацията през 2015 като ръководител на проект. В момента подпомага Сдружението в изграждането и поддържането на визуална идентичност, заснемането на видео материали и графичното оформление на изданията на организацията, в ролята на външен консултант.

aa

Александра Ангелова – консултант Eлектронни обучения

Александра Ангелова е специалист по електронни обучения. По образование е психолог и има опит в областта на човешките ресурси и в неправителствения сектор, като през последните години се занимава с разработването на електронни обучения. Александра вече не е част от екипа на Сдружението, а понастоящем работи в сферата на дигиталното образование.  

Рецензенти:
a

гл.ас. д-р Анета Атанасова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”

Доктор по Обща психология, магистър клинична и възрастова психология, бакалавър по психология. Консултира родители и работи с деца с проблеми в развитието към Център за психично здраве „Адаптация”. Супервизор на специалисти, работещи в образованието и социалната сфера. Извършва експертна и консултантска дейност по проекти и дейности, свързани с приобщаващото образование и подкрепата на децата със СОП.

e

д-р Елена Бояджиева-Делева – логопед, главен асистент в катедра „Специална педагогика и логопедия“ на СУ „Св. Климент Охридски“

Пет години е училищен логопед, три години работи в детска градина, ръководи собствена практика от 2005 г.

В заснемането на обучителните видеа участваха: 

Виктория Троянова - специалист „Образователни методологии и развитие“ и психолог

Маргарита Аспарухова-Кандиларова - специалист „Образователни методологии и развитие“

Благодарим и на децата, които участваха като актьори в заснемането на курса!

 

Специални благодарности за учителите, участвали в тестването на курса: 

Ирена Мицковска, старши учител ЦДО, НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

Милена Маринова-Димитрова, старши учител в начален етап, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

Снежана Якимова, главен учител в НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен

 

Онлайн курсът е част от програма „Едно училище за всички“, която  се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

 

 

 

Относно това обучение

Целта на този курс е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14. Началото на пети клас бележи важен момент от развитието на детето и е свързан с много промени, които са особено осезаеми в периода на прогимназиалния етап. Младият човек постепенно започва да навлиза в света на възрастните, без непременно да има емоционалната подготовка за това. В училище среща нови предизвикателства, за които му е необходимо да си изработи нови механизми за справяне, да намери нови инструменти, да свикне с непознатото темпо, да отговори на новите очаквания. Целият период е свързан с необходимост от интензивно доразвиване и допълване на представата за себе си и с приемането на различни идентичности в разнообразни групи и контексти. Всичко това може да обърка и разтревожи младия човек.

Ето защо е важно като възрастни и професионалисти, учителите да бъдат тези които ще подходят с нужното разбиране и подкрепа. 

След края на курса, ще знаете как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Ще сте запознати със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и ще можете да планирате преподаването спрямо силните и слабите му страни. Ще разберете защо е важно да насърчаваме учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и ще знаете как да ги окуражите да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си. 

За кого е този курс?

Курсът е предназначен преди всичко за учители в прогимназиален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, за ресурсни учители и за студенти по педагогика. 

Как е организиран курсът и колко време отнема?

Курсът е организиран в два модула, всеки от които е съставен от две обучителни сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване. Завършването на курса зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа и времето, което можете да му отделите в деня си. Според нашия опит, ако работите без прекъсване, можете да завършите курса в рамките на 8 часа. В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. За да се отразят резултатите ви от курса е необходимо да натиснете бутона ЗАПАЗИ РЕЗУЛТАТИТЕ. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 

Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.

Ще получа ли кредити след преминаване на курса? 

Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и в съответното присъствено обучение на Сдружение ЕЛА - „Своевременно идентифициране на затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап. Представяне на Тетрадка на учителя на пети клас“. При преминаване на регистрираното обучение (от което е част настоящият онлайн курс) ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит.

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления

  • при едновременно закупуване на повече от един курс от един потребител, цената за един курс е 39 лв. 

Групови пакети

  • при записване на до 10 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 35 лв.
  • при записване на 11 до 20 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 30 лв.​
  • при желание за записване на над 20 души от училищен екип за един курс, моля, свържете се с нас на адрес office@cie-bg.eu, за да ви изготвим персонализирана оферта

Моля, да имате предвид, че един потребител може да се възползва само от едно от промоционалните условия.

 

Ако все още се колебаете дали този курс е за вас, можете да разгледате следното демо: 

 

Вижте на цял екран

КУПИ / 49 лв.