Премини към основното съдържание

Партньорство с родителите

Информация

Времетраене
Неограничено
Заглавие
Партньорство с родителите

Екип

Автори и редактори на съдържанието:
Стефка Чинчева

Стефка Чинчева - Психолог/Специалист „Обучение и развитие“

Стефка Георгиева Чинчева е обучител и консултант по теми, засягащи психичното здраве на учителите и сътрудничеството между училището и родителите. Тя е дипломиран клиничен психолог, който консултира и работи терапевтично с деца и възрастни. Обучава се за психоаналитичен психотерапевт към Дружество за психоаналитична психотерапия. Член е на Българската асоциация по психотерапия.

Елисавета Таракджи - Специалист „Обучение и развитие“ 

Елисавета Таракджи - Специалист „Обучение и развитие“ 

Елисавета е Специлиаст "Обучение и развитие" и Координатор на петте училища-партньори по проект „Едно училище за всички“ на Сдружение за споделено учене ЕЛА. Завършила е магистърска програма "Мениджънт на социално-педагогическите дейности" в СУ "Св. Климент Охридски". Има професионален опит като педагогически съветник, както и с индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства, в работата с уязвими групи, управлението на случаи в социалната работа и др. Преминала е базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Притежава богат опит в управлението на групов процес и провеждането на интерактивни форми на обучениe. 

Александра Ангелова – консултант „Електронни обучения“  Александра Ангелова е специалист „Електронни обучения“. По образование е психолог и има опит в областта на човешките ресурси и в неправителствения сектор, като през последните четири години се занимава с разработването на електронни обучения.

Александра Ангелова – консултант „Електронни обучения“

Александра Ангелова е специалист по електронни обучения. По образование е психолог и има опит в областта на човешките ресурси и в неправителствения сектор, като през последните години се занимава с разработването на електронни обучения. Александра вече не е част от екипа на Сдружението, а понастоящем работи в сферата на дигиталното образование.  

ст

Стефан Стефанов – Заснемане и обработка на видеа, графичен дизайн

Стефан Стефанов е архитект по образование, с опит в осветлението, графичния дизайн и рекламата. Присъединява се към екипа на организацията през 2015 като ръководител на проект. В момента подпомага Сдружението в изграждането и поддържането на визуална идентичност, заснемането на видео материали и графичното оформление на изданията на организацията, в ролята на външен консултант.

 

 

Онлайн курсът е част от програма „Едно училище за всички“, която  се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България.

Относно това обучение

Курсът има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. С него се стремим да обогатим разбирането ви за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител.

В рамките на курса ще ви предложим някои психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които биха могли да улеснят ежедневната ви работа с родителите.

Онлайн курсът е естественото продължение и допълнение към офлайн обучението „Партньорството с родителите": Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.“, което екипът на Сдружението организира периодично, но може да бъде взет и като самостоятелна обучителна единица.

Преминаването през курса ще ви даде възможност да разширите своята перспектива и разбиране за типични родителски поведения, през призмата на психологически феномени, характерни за функционирането на всеки човек. Ще придобиете знания за планирането и провеждането на индивидуални фокусирани разговори с родителите и подобрено разбиране за собствените ви нагласи за работа с тях. Ще получите достъп до конкретни идеи и инструменти, които ще ви улеснят в планирането на групови формати за родители.

За кого е този курс?

Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика, и специална педагогика. 

Как е организиран курсът и колко време отнема?

Курсът се състои от три модула, всеки от които съдържа по една или две сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване. Срокът за завършването на курса зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа и времето, което можете да му отделите в деня си. Според нашия опит, ако работите без прекъсване, можете да завършите курса в рамките на 8 часа. В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. За да се отразят резултатите ви от курса е необходимо да натиснете бутона ЗАПАЗИ РЕЗУЛТАТИТЕ. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 

Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.

Ще получа ли кредити след преминаване на курса? 

Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и присъственото обучение на Сдружение за споделено учене ЕЛА по темата „Партньорството с родителите“: Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.“. При преминаване на регистрираното обучение ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит. 

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления

  • при едновременно закупуване на повече от един курс от един потребител, цената за един курс е 39 лв. 

Групови пакети

  • при записване на до 10 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 35 лв.
  • при записване на 11 до 20 души от училищен екип за един курс, цената за потребител е 30 лв.​
  • при желание за записване на над 20 души от училищен екип за един курс, моля, свържете се с нас на адрес office@cie-bg.eu, за да ви изготвим персонализирана оферта

Моля, да имате предвид, че един потребител може да се възползва само от едно от промоционалните условия.

 

Ако все още се колебаете дали този курс е за вас, можете да разгледате следното демо: 

 

Вижте на цял екран

КУПИ / 49 лв.